Saturday, December 22, 2012


Fire starter set ** Készlet kályha vagy kandallótulajoknak

Remember my pinecone fire starters? Here they are!
So, I did not only made these cuties, but also made cute match boxes and painted a wooden hamper to store the wood in it! Okay, so I'm showing you what are they look like together! :)


**


Emlékeztek még a toboz gyújtóskákra, miket készítettem? Ők azok! 
Szóval nem csak ezeket készítettem, hanem csináltam még szép kis gyufásdobozokat is és lefestettem egy fa gyümölcsösládikát a fa tárolására! Rendben, akkor mutatom, hogy néznek ki együtt! :)Thursday, December 20, 2012

Tiny pinecone garland ** Apró toboz füzér

Here's a how-to on a cute and simple pinecone garland! All you need is: scissors, a needle, some toilet paper rolls, small pinecones, string (line for the pinecones and a thicker one for the whole garland like cotton strings), and some beads of your choice. You can paint your TP roll and use colorful beads too, but I wanted to make it simple. :) 

**

Hoztam egy leírást, hogy hogyan készítsünk aranyos kis toboz füzért! Amire szükség lesz: olló, egy tű, néhány WC papír guriga, kicsi tobozkák, madzag (a tobozokhoz damilt, a füzér alapjához pamutfonalat használtam), és néhány gyöngyre - amilyet csak szeretnénk. A gurigákat lefesthetjük, s használhatunk színes gyöngyöket is természetesen, de én ilyen egyszerűre szerettem volna a miénket. :)

Cut the TP rolls into 1,5 cms wide pieces.

**

A gurigákat vágjuk 1,5 cm-es darabokra.

Hole the top of your roll piece; tie a line piece on the pinecone, knot at a point (try how it'll hang in the roll piece), and put a bead on the knot (this bead will stop your knot to slip out of the hole). Finally, stitch your line from the inside of the roll piece, so now your pinecone is in the centre of it.

**

Lyukasszuk ki a gurigadarabot; kössünk egy darab damilt a tobozunkra, majd kössük meg egy ponton (próbáljuk ki, meddig lóg le a gurigadarabban), és fűzzünk egy gyöngyöt a csomóra (ez fogja megakadályozni, hogy a csomó átcsússzon a lyukon). Végül fűzzük át a damilt belülről a gurigadarabon, így most már a toboz annak közepére kerül.

Put an other bead on the top of it, tie a knot, and to make your hanger, tie a knot again on the top, leaving as long string as you want your ornament to hang down. Yes. That simple. Use it as an ornament, or put on a long string to make a garland as I made. Enjoy! :)

**

Fűzzünk még egy gyöngyöt a tetejére is, csomózzuk, az akasztóhoz pedig kell kötnünk még egy csomót rá, olyan hosszú akasztót hagyva, amennyire szeretnénk, hogy lelógjon a díszünk. Igen. Ilyen egyszerű. Használhatjuk díszként, vagy felfűzhetjük füzérnek, ahogyan én tettem. Leljétek kedvetek benne! :)
 I've painted some bigger pinecones - it's lovely to make a garland from these two ornaments! :)

**

Megestettem néhány nagyobb tobozt - szép kis füzért lehet csinálni ebből a két díszből! :)

Wednesday, December 19, 2012

Broken DVD case, torn DVD cover? ** Törött DVD tok, szakadt DVD borító?

Sometimes DVD cases brake and DVD covers are torn... Maybe because kids think that it's a good thing to throw them away or to jump on them... :D Or we just drop them in accident and then - again accidentally - step on them... It can happen, believe me...
So when this happens, I don't like those ugly shop-bought DVD cases, so I decided to make my own DVD cases instead of my broken ones. Here's a how-to on a Barbie DVD! ;)  ...just in case if this DVD-killing happen with you too...


**

Néha a DVD tokok eltörnek és a DVD borítók elszakadnak... Lehet, hogy azért, mert a gyerekek úgy gondolják, hogy jó dolog dobálni őket, vagy ugrálni rajtuk... :D Vagy egyszerűen véletlenül leejtjük őket - és szintén véletlenül - még rájuk is taposunk... Megtörténhet, higgyetek nekem...
Szóval, ha ez történik, én nem szeretem a boltban vett, csúf tokokat, ezért elhatároztam, hogy elkészítem a saját DVD tokjaimat a töröttek helyett. Lássunk egy elkészítést egy Barbie DVD-ről! ;) ...arra az esetre, ha ez a DVD-gyilkosság veletek is megtörténne....


You'll need cardboard paper (from a box maybe, it should be thick as it'll be your case), plain paper (A/4, bigger than your cover), DVD covers (the originals, if they're undamaged - in this case glue them on the plain papers so it'll be easier to glue them on your cardboard; if your covers are torn, scan them in and print them out - maybe after you glued them if they're torn, they won't be so ugly after scanning), glue, scissors, and you'll also need some thinner cardboard paper and some soft material for the DVD holder part (the soft part protects your DVD from scratches).

**

Szükség lesz kartonpapírra (ez lehet doboz darab, vastagnak kell lennie, mert ez lesz a tok), fehér lapra (A/4, ami nagyobb mint a borító), DVD borítóra (az eredetire, ha az nem sérült - ebben az esetben ragasszuk az eredeti borítót A/4-es lapra, hogy könnyebb legyen felragasztani a kartonra; ha a borító szakadt, szkenneljük be és nyomtassuk ki - egy kis ragasztás után a szakadt borítót is biztosan szépen be tudjuk szkennelni), ragasztóra, ollóra, és még szükség lesz némi vékonyabb kartonra, s némi puha anyagra a DVD tartó részhez (a puha rész megvédi a DVD-t a karcolásoktól).

Fit your cover on the cardboard, make sure it fits well, then fold the edges, them glue them on.

**

Illesszük a borítót a kartonra, győződjünk meg róla, hogy pontosan illeszkedik, majd hajtsuk be a széleket és ragasszuk is meg őket.

Glue a plain paper in the inside, too.

**

Ragasszunk egy sima lapot belülre is.

Cut the material and the cardboard for the right size (it should be a bit bigger than the disk, or it can be torn, but it should not be so big, because the disk can fall out), glue the two parts together, and glue the whole thing into your case.

**

Az anyagot és a kartont vágjuk méretre (kissé nagyobb legyen mint a lemez, különben elszakadhat, de ne legyen túl nagy, mert kiesik a lemez), majd ragasszuk össze, s ragasszuk az egészet a tokba.


Cut a semicircle on the cardboard, so you can get out your disk easier. Decorate as you want (I copied those signs - it was not easy... but I made it).

**
Vágjunk egy félköröcskét a kartonra, így könnyeb lesz kivenni a lemezt. Díszítsük ahogy szeretnénk (én ezeket a logókat másoltam le - nem volt könnyű, de sikerült).


Done! Hope I could help with all those torn-broken cases! :)

**

Kész! Remélem segítettem  kezdeni valamit azokkal a szakadt-törött tokokkal! :)

Friday, December 7, 2012

Advent "wreath" ** Adventi "koszorú"

I was a bit late with this simple advent "wreath", but finally it's ready and it's a great, solid decoration in our room!

**

Kissé elkéstem ezzel az egyszerű adventi "koszorúval", de végül kész lett, és most nagyszerű, szolid dísze a szobánknak!
Pinecone fire starters ** Toboz gyújtós

I saw the tutorial on this blog: Mrs. Adventure (of course there are a lot of variations of this craft on other pages, but I preferred this one), and decided to make them - they'll be a perfect, sweet-scented gift for my parents as they've got a stove. I used cinnamon oil for the scent and old, small candles (it's time to use something that you would throw away!).

**

Ezen a blogon: Mrs. Adventure találtam a leírását ezeknek a tobozkáknak (persze nagyon sokféle variációt találhatunk még más oldalakon, de nekem ez tetszett), és elhatároztam, hogy elkészítem őket - tökéletes, édes illatú ajándék lesznek a szüleimnek, mivel kályhával tüzelnek. Fahéjas illóolajat használtam az illatosításra, és régi, kicsi gyertyákat (ideje felhasználni valamit, amit amúgy kidobnánk!).